Image

vertrouwenspersoon

Mijn naam is Chaty van den Heurik-Stals. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij Tafeltennisclub Nederweert 1972. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag binnen de tafeltennissport waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt. Dit gaat om gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via  06 –10512050 of per e-mail: ttcn72ch@gmail.com 

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport